Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Lůžková péče

Zdravotnické zařízení poskytuje následnou lůžkovou péči rehabilitační a následnou lůžkovou péči se zaměřením na geriatrii a chronicky nemocné. Péče je zajišťována kvalifikovaným personálem zahrnujícím lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitáře. Péče o klienty je dále zajištěna fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeutkou, sociální pracovnicí a psychologem a logopedem pro dospělé.

Kvalitní a bezpečná péče, kterou zdravotnické zařízení poskytuje, byla oceněna Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. udělením CERTIFIKÁTU KVALITY A BEZPEČÍ.

Sociální lůžka v GARC Kladno jsou určena pro klienty, kteří již nepotřebují hospitalizaci na našich zdravotnických lůžkách, ale není možno je propustit do domácího prostředí.

Jde o přechodný pobyt do doby přijetí do některého zařízení sociálních služeb (nejčastěji domov pro seniory) nebo než se podaří zajistit pomoc v domácím prostředí.
Zdravotní péče je zajištěna zdravotnickými pracovníky GARC Kladno.

Klienti se podílejí na úhradě pobytu částkou 515,- Kč/den a příspěvkem na péči. .