Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Aktuality

13. 5. 2021

Časná postcovidová péče

Zdravotnické zařízení GARC Kladno s.r.o. bylo zařazeno do programu
„Časná postcovidová péče o geriatrické pacienty"
Pro vstup objednaných pacientů do ordinace praktického lékaře je nutné dodržovat tato nařízení:

1) pacient se objedná telefonicky na č.tel.: 312 256 505 nebo 506
2) v dohodnutém časovém termínu se pacient dostaví k zadnímu vstupu do budovy GARC Kladno s.r.o. (vstup z areálu ON Kladno),
3) do ordinace bude vpuštěn až po odchodu předchozího pacienta. Objednaný pacient musí být vybaven ochrannou rouškou přes ústa a nos a ochrannými rukavicemi

Pacienti s podezřením na onemocnění COVID-19 kontaktují lékaře pouze telefonicky.

Po odchodu každého pacienta z ordinace se provádí dezinfekce povrchů. Se kterými pacient přišel do kontaktu.

Certifikát kvality a bezpečí

Dne 27.11.2020 byl společnosti GARC Kladno s.r.o. Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. udělen po proběhlém reakreditačním řízení CERTIFIKÁT KVALITY A BEZPEČÍ.

Certifikát kvality a bezpečí

Dne 24.11.2014 byl společnosti GARC Kladno s.r.o. Českou společností pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. udělen CERTIFIKÁT KVALITY A BEZPEČÍ. Zdravotnické zařízení poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči podle ustanovení § 5 odst.2 písm. f) až h) zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.

Potěšení pro pacienty

V naší nemocnici je již dlouho akvárium s rybkami, a protože to je místo mezi pacienty velmi oblíbené, rozhodli jsme se pro jeho inovaci, zvětšení a zároveň instalaci do dalších pater. Přejeme všem pacientům hodně hezkých chvilek při pozorování vodního světa.
Změna ordinačních hodin v říjnu 2022
MUDr. Lenka Suchanová nebude přítomna v tyto dny:
11. 10. 2022 PLP Rakovník
zastupuje:
MUDr. Simona Bartáková ve svých ordinačních hodinách