Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

Domácí péče

GARC Kladno s. r. o. poskytuje také služby domácí péče, a to jak pro pacienty propuštěné z našeho centra domů, tak pro ostatní zájemce. Pro pacienty je tak zajištěna návaznost zdravotní péče i v domácím prostředí, zajišťujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky i s odborným zácvikem.
Poskytované služby:

  • ošetření a převazy defektů, bércových vředů, podávání léků, aplikace injekcí, inzulínu, odběry biologického materiálu a jeho rozvoz do laboratoří, ošetření permanentního močového katetru, ošetření stomií, kontroly krevního tlaku, tělesné teploty a pulsu
  • rehabilitační péče – kondiční cvičení, nácvik používání kompenzačních pomůcek
  • prevence proleženin, polohování
  • po telefonické dohodě pronájem kompenzačních pomůcek za finanční úhradu (invalidní vozík, chodítko, nástavec na WC, pojízdné WC apod.)
  • nadstandardní péče za hotovostní platbu – zajištění poradny pro diabetiky

Služby poskytují všeobecné zdravotní sestry s klinickou praxí. Domácí péči indikuje praktický lékař či lékař specialista a služby jsou hrazené zdravotní pojišťovnou. Je možná i úhrada přímou platbou.

Bližší informace poskytne vedoucí sestra domácí péče Petra Brémová.

Telefon a záznamník: 312 256 541                 Mobil: 603 519 418