Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno

GARC Kladno s.r.o., sídlo: Kladno, Fr. Kloze 37, PSČ 272 01, IČ: 27371794, DIČ CZ27371794;                                           tel.: 312 256 500, fax : 312 256 503

právnická osoba zapsaná v OR u MS v Praze v oddílu C, vložce 109100, datové schránky ID: bai7qi8                                          

GaRC GaRC GaRC
$('#s3').cycle({
								  fx:   'fade',
								  speed:  300,
								  timeout: 5000,
								  next:  '#s3',
								  pause:  1
								});


Povinná publicita na web/sociální sítě: Název projektu: Digitální transformace a modernizace procesů IT, digitalizace ve vzdělávání zaměstnanců a péči o pacienty Komponenta: 1.4.2.1 Národního plán obnovy Název výzvy: Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků Evidenční číslo projektu: IDENT160 Harmonogram projektu: 24. 2. 2023 – 30. 9. 2023 Digitální transformace společnosti a digitální technologie mohou integrovat péči, identifikovat rizika, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti a toku dat, napomoci k efektivnímu a optimalizovanému procesnímu řízení a také přispět ke zvýšení odolnosti společnosti před negativními jevy (kybernetickými hrozbami, z minulosti např. pandemie Covid-19). Cílem projektu je komplexní řízení změn pomocí digitálních technologií, které povedou ke zvýšení efektivity celého systému, od poskytování služeb až po jednotlivé výhody plynoucí pro zaměstnance, lékaře, zdravotnický personál i pacienty.

GaRC GaRC GaRC
ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN ČERVENEC - SRPEN 2024
MUDr.L.Suchanová nebude přítomna:
29.7. - 8.8.2024 Řádná dovolená
Zastupuje MUDr. S.Bartáková ve svých ordinačních hodinách

MUDr. S.Bartáková nebude přítomna:
15.8.-16.8.2024 Řádná dovolená
Zastupuje MUDr. L.Suchanová ve svých ordinačních hodinách


UPOZORŇUJEME KLIENTY, KTEŘÍ MAJÍ VYSTAVENOU DOČASNOU PRACOVNÍ NESCHOPNOST, ŽE V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU SI MUSÍ SAMI ŽÁDAT O VYSTAVENÍ LÍSTKU NA PENÍZE U SVÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE!!! DĚKUJEME
Úřední hodiny v pokladně
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
na č. tel.: 312 256 511,ev. přes ústřednu č.tel.: 312 256 500.
Úřední hodiny v kanceláři sociální pracovnice
jsou nezměněny, ale je nutné se předem telefonicky objednat
312 256 546, ev. přes ústřednu na č.tel.: 312 256 500.